VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Văn bản mới ban hành

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1000/TTr-SKHCN 29/07/2020 Tờ trình về việc triển khai thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
2 995/SKHCN-VP 28/07/2020 V/v thống nhất chủ trương bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý
3 994/SKHCN-VP 28/07/2020 V/v báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (rà soát năm 2020)
4 993/SKHCN-QLCN 28/07/2020 V/v mời tham gia kết nối chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM
5 992/SKHCN-VP 27/07/2020 V/v lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm, ước cả năm 2020; rà soát, bổ sung kế hoạch năm 2021
6 991/SKHCN-QLCN 27/07/2020 V/v mời tham gia đoàn công tác kết nối chuyển giao công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa TP.HCM
7 990/TB-SKHCN 27/07/2020 hông báo kết quả xét đề nghị hỗ trợ chi phí xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn VietGAP - Cty TNHH Nông Sản Chú Chín (VietGAP)
8 989/SKHCN-QLCN 27/07/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch (Lần 2)
9 988/SKHCN-QLCN 27/07/2020 V/v kết nối, chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Bách khoa TP.HCM với doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2020
10 987/KH-SKHCN 27/07/2020 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế, 06 tháng cuối năm 2020
11 986/SKHCN-QLKH 27/07/2020 V/v gia hạn thời gian triển thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm của quả xoài
12 985/SKHCN-VP 27/07/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi, thôi việc theo quy định của 6 tháng đầu năm 2020
13 146/QĐ-SKHCN 27/07/2020 Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở - Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm Vân Chi Đỏ (Pycnoporus sp.)
14 144/QĐ-SKHCN 27/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý là trưởng, phó phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 (rà soát, bổ sung năm 2020)
15 143/QĐ-SKHCN 27/07/2020 Quyết định về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở
16 142/QĐ-SKHCN 27/07/2020 Quyết định thanh tra về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
17 984/TB-SKHCN 24/07/2020 Thông báo về việc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
18 983/SKHCN-QLKH 24/07/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Đánh giá kết quả phẩu thuật nội soi mở ống mật chủ lấy sổi điều trị sổi đường mật chính tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp
19 982/SKHCN-QLKH 24/07/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Đánh giá hiệu quả ban đầu dự phòng đau sau mổ mở tầng trên ổ bụng của Ketamin liều thấp tại khoa Phẩu thuật gây mê hồi sức tại BVĐK Đồng Tháp
20 981/SKHCN-QLKH 24/07/2020 V/v mời họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở - Đánh giá kết quả phẩu thuật u tuyến giáp sử dụng dao siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp”