Xuất bản thông tin

null Thông báo điều chỉnh thời gian, đối tượng tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo điều chỉnh thời gian, đối tượng tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Thông báo điều chỉnh thời gian, đối tượng tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Ban Tổ chức Hội diễn thông báo điều chỉnh thời gian, đối tượng tham gia Hội diễn như sau:

1. Thời gian diễn ra Hội diễn: từ ngày 28/6/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Khai mạc Hội diễn: Vào lúc 19h00, ngày 28/6/2022.

- Tổng kết phát thưởng: Vào lúc 19h00 ngày 30/6/2022.

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp (Số 181, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Đối tượng tham gia Hội diễn

- Thí sinh tham gia Hội diễn nòng cốt vẫn là công nhân và người lao động; mở rộng thêm đối tượng là viên chức (trừ viên chức các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố), cộng tác viên (trừ lực lượng học sinh, sinh viên) đang sinh sống, làm việc tại các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất… trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Mỗi huyện, thành phố thành lập 01 Đội văn nghệ quần chúng, tuyển chọn lực lượng theo đúng đối tượng nêu trên. Tuy nhiên, cơ cấu chương trình tham gia Hội diễn phải có tiết mục do công nhân, viên chức và người lao động tham gia thi diễn.

Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” lần này thay cho Hội diễn Văn nghệ quần chúng tỉnh Đồng Tháp năm 2022, tính điểm thi đua của các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố năm 2022.

Những nội dung, thể lệ, quy định Hội diễn thực hiện theo Kế hoạch số 1705/KHPH-SVHTTDL-LĐLĐ ngày 02/6/2022 của Sở VHTT&DL và LĐLĐ Tỉnh.

Xem chi tiết tại đây./.