Xuất bản thông tin

null Sở VHTTDL triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Trang chủ Tin tức

Sở VHTTDL triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Chiều ngày 29/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị triển khai đánh giá việc thực hiện 03 chỉ số về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thành phần dự gồm Trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Chủ trì ông Nguyễn Ngọc Thương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Văn phòng đã trình bày và báo cáo kết quả đạt được trong năm 2020 đối với các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính xếp hạng 02/17 đạt 87,80 điểm; Chỉ số hài lòng xếp hạng 9/19 đạt 95,90 điểm; Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh xếp hạng 5/15 đạt 74,02 điểm. Đồng thời phân tích, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục những chỉ số, chỉ số thành phần thấp điểm, đặc biệt cải thiện, nâng cao điểm số đối với Chỉ số Hỗ trợ doanh nghiệp và tính năng động của lãnh đạo trong công tác đánh giá DDCI; hạn chế và khắc phục đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thấp điểm trong Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng.

Thông qua Hội nghị, Giám đốc Sở chỉ đạo phải nhanh chóng triển khai ban hành Kế hoạch khắc phục ngay các chỉ số, phải đánh giá phân công trách nhiệm từng bộ phận, phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc phụ trách, phải có sản phẩm, kết quả đầu ra đối với từng chỉ số, chỉ số thành phần cần duy trì, cần cải thiện; nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác chỉ đạo điều hành; hướng tới xây dựng Văn phòng không giấy gắn với điều kiện, môi trường làm việc hướng đến chính quyền số.

Dịp này, Giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích, kết quả đạt được năm 2020 và trao giấy khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham mưu thực hiện các Chỉ số CC HC (PAPI), chỉ số hài lòng (SIPAS) và chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2020.

Giám đốc Sở VHTTDL khen thưởng cho 5 tập thể có thành tích trong việc thực hiện Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng và Chỉ số DDCI

Giám đốc Sở VHTTDL khen thưởng cho 6 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng và Chỉ số DDCI

Ban Biên tập.