Xuất bản thông tin

null UBND thành phố Sa Đéc triển khai bản cam kết hành động về cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

UBND thành phố Sa Đéc triển khai bản cam kết hành động về cải cách hành chính năm 2022

Sáng ngày 03/03/2022, UBND thành phố Sa Đéc tổ chức triển khai bản cam kết hành động về cải cách hành chính (CCHC) năm 2022. Ông Nguyễn Văn Hon – Phó Bí thư Thành ủy/Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện hiệu quả, đạt và vượt 8 nội dung. Cụ thểm tỷ lệ giải ngân vốn đầu công cả năm đối với vốn huyện và vốn tỉnh quản ký đều đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách; cải thiện chỉ số DDCI của đơn bị cao hơn năm trước; có thêm ít nhất 8 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên; tăng cường hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư, có ít nhất 2 dự án đầu tư đăng ký mới; hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp, có ít nhất 3 dự án khởi nghiệp mới và có 73 doanh nghiệp thành lập mới. Đồng thời, áp dụng chuyển đổi số ít nhất 3 lĩnh vực; có ít nhất 1 mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai và hoàn thành đúng hạn 100% các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm công việc.

Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố triển khai nội dung bản cam kết hành động về cải cách hành chính năm 2022

Để xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, tập trung 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm thông tin, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; chỉ đạo điều hành CCHC. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích, cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức có phẩm chất chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân, nâng cao trách nhệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức.

Ông Nguyễn Văn Hon – Phó Bí thư Thành ủy/Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận

Ông Nguyễn Văn Hon – Phó Bí thư Thành ủy/Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ thành phố tham mưu cho UBND thành phố cụ thể hóa nhiệm vụ của từng ban ngành, xã, phường trong việc triển khai CCHC năm 2022; Phòng Tài chính – kế hoạch thành phố có nhiệm vụ đôn đốc nhắc nhở theo dõi tiến độ thực hiện. Thủ trưởng các ban ngành thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch xây dựng Kế hoạch CCHC của các ban ngành thành phố và UBND xã, phường phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Để kế hoạch đạt được chỉ tiêu, các ban ngành và xã, phường cần khắc phục hạn chế, báo cáo định kỳ hàng quý để tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh kịp thời.

Dịp này, lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện ký bản cam kết cải cách hành chính./.

Tin: Trúc Nguyên – Ảnh: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm