Xuất bản thông tin

null Công tác chăm lo cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công tác chăm lo cho người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Sa Đéc

               Thời gian qua, cùng với sự quan tâm kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên kịp thời của Thành uỷ, UBND Thành phố, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.

            Năm 2021, từ nguồn hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Thành phố Sa Đéc đã triển khai xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 06 hộ gia đình, người có công với cách mạng với số tiền 225 triệu đồng; tổ chức Đoàn viếng và thắp hương mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố vào các ngày lễ lớn; tổ chức Đoàn thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tổng cộng: 3.047 suất quà với số tiền hơn 1.044 triệu đồng.

Nhằm đảm bảo việc thăm hỏi, tặng quà đến các đối tượng người có công với cách mạng được kịp thời, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố đã phối hợp với UBND các xã, phường tổng hợp các nhóm đối tượng theo biểu mẫu, lập dự toán và cấp phát quà đúng theo đối tượng, để không bị trùng lắp, bỏ sót đối tượng nào.

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng là việc làm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời, đảm bảo cho người có công với cách mạng được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách, tinh thần lạc quan vui vẻ, tạo điều kiện cho người có công phát huy tốt khả năng lao động của mình, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước./.

P.Lao động – Thương binh & Xã hội TP

Có thể bạn quan tâm