Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc chấn chình công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc chấn chình công tác cải cách hành chính năm 2022

Nhằm tăng cường công tác cải cách hành chính tại thành phố Sa Đéc, sáng ngày 04 tháng 4 năm 2022, UBND thành phố tổ chức cuộc họp chấn chỉnh công tác cải cách hành chính năm 2022.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thực hiện công tác cải cách hành chính của các đơn vị: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Sa Đéc.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại cuộc họp các đại biểu đã thông qua bảng điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, xem xét những mặt còn tồn tại, hạn chế, tiêu chí bị trừ điểm thuộc phòng chuyên môn nào phụ trách, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp, phấn đấu trong năm 2022 Thành phố Sa Đéc vươn lên nằm trong top đầu về công tác cải cách hành chính trong 12 huyện, thị, thành tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời trong năm 2022, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu của các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố đã thực hiện không đạt các nội dung, chỉ tiêu cam kết theo Kế hoạch đã đề ra./.

Thế Vũ, Phòng Nội vụ Thành phố

Có thể bạn quan tâm