Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Phòng Tư pháp triển khai thực hiện mô hình "Tổ Tuyên truyền và Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại cơ sở" giai đoạn năm 2022 - 2023

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Phòng Tư pháp triển khai thực hiện mô hình "Tổ Tuyên truyền và Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại cơ sở" giai đoạn năm 2022 - 2023

Vừa qua, tại Khu dân cư thuộc ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, Phòng Tư pháp thành phố Sa Đéc phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Khánh Đông tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật cho gần 50 thành viên Hội quán Đông Giang và Tổ hợp tác sản xuất xoài Đông Huề.

Đây là buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đầu tiên nhằm triển khai Kế hoạch thi đua tiếp tục thực hiện Mô hình "Tổ Tuyên truyền và Tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại cơ sở" trên địa bàn thành phố sa Đéc giai đoạn năm 2022 - 2023 của Phòng Tư pháp Thành phố.

Quang cảnh buổi tuyên truyền 

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên Phòng Tư pháp Thành phố đã tuyên truyền, phổ biến một số kiến thức pháp luật như: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 và đặc biệt là hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Hành chính - Tư pháp.

Thời gian tới, Phòng Tư pháp Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để tổ chức một số buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân ở khóm, ấp trên địa bàn thành phố Sa Đéc./.

Quang Hồ, Phòng Tư pháp thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm