Xuất bản thông tin

null Trong quý I, hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%

Chi tiết CCHC SD_TINTUC

Trong quý I, hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%

Trong quý I, thành phố Sa Đéc đã tiếp nhận trên 6.700 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, nhận mới là 6.500 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang là 174; số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 174; số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 290. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hạn là 6.300 (đạt trên 99%); có 34 hồ sơ trễ hạn (lĩnh vực Đất đai. Hiện còn 22 hồ sơ đang trong thời hạn xem xét, giải quyết.

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Sa Đéc. Ảnh: Hoài Thảo

UBND thành phố Sa Đéc cũng thường xuyên chỉ đạo các ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác phối hợp, quản lý việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; trang bị các trang thiết phục vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường cập nhật và niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ các TTHC mới ban hành tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; trên Trang Thông tin điện tử Thành phố và xã, phường; công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng; Tổng đài 1022; hòm thư tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa.

Nhìn chung, sự phối hợp giữa các công chức chuyên môn trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính nhịp nhàng và đồng bộ. Ý thức, thái độ phục vụ của công chức và nhân viên Bưu điện đối với tổ chức, công dân tốt hơn. Đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân (về chi phí, thời gian và sự hài lòng). Tạo chuyển biến trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư bình đẳng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Trong quý II, thành phố tăng cường công tác phối hợp, quản lý việc chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, các mô hình mới về cải cách TTHC, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp./.

Trúc Nguyên

Có thể bạn quan tâm