Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Họp bàn công tác kiểm tra cải cách Quý II năm 2022

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc: Họp bàn công tác kiểm tra cải cách Quý II năm 2022

Sáng ngày 15/4/2022 tại phòng họp Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 họp bàn công tác kiểm tra cải cách hành chính Quý II năm 2022. Ông Trần Quang Minh, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc/Phó Trưởng đoàn chủ trì cuộc họp.

Theo đó, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 tại các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp để thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong năm và những năm tiếp theo.

Nội dung kiểm tra bao gồm việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Thành phố; triển khai cải cách hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Thành phố bao gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; văn thư, lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về thanh niên và các văn bản khác có liên quan.

Quang cảnh buổi họp bàn công tác kiểm tra CCHC Quý II năm 2022 của thành phố Sa Đéc

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 kiểm tra trực tiếp tại một số phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường. Dự kiến tiến hành kiểm tra vào tháng 5 năm 2022. Kết thúc đợt kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả, đồng thời tham mưu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố khen thưởng, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, tiêu biểu đồng thời nghiêm khắc chấn chỉnh, phê bình các đơn vị thực hiện còn hạn chế, yếu kém./.

Thế Vũ, Phòng Nội vụ Thành phố

Có thể bạn quan tâm