Xuất bản thông tin

null Khắc phục khó khăn nâng cao công tác cải cách hành chính phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Khắc phục khó khăn nâng cao công tác cải cách hành chính phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc

           Để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, đòi hỏi công dân phải có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Đồng Tháp. Tuy nhiên, khi thực hiện quy trình đăng ký tài khoản thì hệ thống sẽ kết nối qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng nghĩa với việc công dân phải thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân của mình trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

            Việc đăng ký tài khoản phải thực hiện theo quy trình; thông tin công dân đăng ký phải đảm bảo tính chính xác.

            Do Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp mới chỉ đồng bộ một số thủ tục hành chính nên người dân còn gặp chút khó khăn trong công tác này, chẳng hạn như Thủ tục Giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (ngoài tỉnh).

            Để khắc phục khó khăn nói trên đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động người dân tạo tài khoản công dân và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố nói riêng và của thành phố Sa Đéc nói chung chúng tôi xin giới thiệu video “Hướng dẫn đăng ký tài khoản công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cách đồng bộ qua tài khoản dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp” qua đường link truy cập: https://www.youtube.com/watch?v=K1gDcPXd4NI

Có thể bạn quan tâm