Xuất bản thông tin

null Phường 4 đưa hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đi vào chiều sâu

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phường 4 đưa hoạt động tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đi vào chiều sâu

Để tăng cường sự gần gũi giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần mở rộng hình thức dân chủ và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Rút ngắn khoảng cách giữa chỉ đạo và thực tiễn, nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại.

Ủy ban nhân dân phường 4, thành phố Sa Đéc đã xây dựng kế hoạch tiếp tục duy trì và đổi mới việc tổ chức định kỳ các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Trong năm 2020 này, phường sẽ tổ chức 02 cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân 02 khóm trong tháng 5 và tháng 10/2020. Buổi đối thoại sẽ do UBND phường chủ trì với sự tham dự của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBMTTQ Việt Nam phường và công chức chuyên môn và Ban dân các khóm nhân.

Lãnh Đạo UBND Phường 4 tiếp xúc, đối thoại với nhân dân năm 2019

Buổi đối thoại sẽ tập trung chủ yếu vào những vấn đề phát sinh khi thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các vấn đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương; mối quan hệ giữa Đảng bộ, chính quyền, các ngành, đoàn thể với nhân dân; những khó khăn, bức xúc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của người dân; dư luận xã hội mà người dân quan tâm, thắc mắc cần tháo gỡ, giải quyết kịp thời....dựa trên phương châm: “nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin”; “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra” để nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền; đảm bảo dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Buổi tiếp xúc, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại khóm 1 năm 2016

Thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường là dịp để nâng cao năng lực phong cách ứng xử, trình độ chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, hoạt động tiếp xúc, đối thoại còn là cầu nối quan trọng, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền phường 4 sát với đời sống nhân dân, góp phân xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, phục vụ người dân trong thời gian tới./.

Hạ (Phòng nội vụ)

Có thể bạn quan tâm