Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc triển khai mô hình tổ chức và công dân không viết khi thực hiện thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Thành phố Sa Đéc triển khai mô hình tổ chức và công dân không viết khi thực hiện thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện cải cách hành chính cũng như tạo sự hài lòng của tổ chức và công dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Sáng ngày 02/12/2022, UBND thành phố Sa Đéc tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện mô hình tổ chức và công dân không viết khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Ông Nguyễn Văn Hon - Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Hon- Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các ngành và các xã, phường chuẩn bị bố trí nhân lực, trang thiết bị cũng như các mẫu đơn cho từng lĩnh vực phục vụ cho mô hình

Theo kế hoạch, mô hình này sẽ thực hiện trên toàn địa bàn thành phố từ đầu năm 2023. Các tổ chức và công dân khi đến bộ phận một cửa chỉ cung cấp thông tin cần thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ tiếp nhận số liệu vào mẫu đơn theo quy định. Đại diện tổ chức, công dân quan sát, kiểm tra thông tin nhập vào mẫu đơn thông qua màn hình tivi. Cán bộ tiếp nhận sẽ hoàn thiện và in để đại diện tổ chức, công dân xem lại và ký nộp hồ sơ.

Trước khi triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn, mô hình này đã thực hiện và mang lại hiệu quả tại 2 địa phương là bộ phận một cửa của phường An Hòa và xã Tân Khánh Đông. UBND thành phố sẽ tiếp tục đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị để thực hiện mô hình này.

Để thực hiện hiệu quả, ông Nguyễn Văn Hon- Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các ngành và các xã, phường chuẩn bị bố trí nhân lực, trang thiết bị cũng như các mẫu đơn cho từng lĩnh vực phục vụ cho mô hình. Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết hồ trực tuyến, hạn chế tối đa nhận hồ sơ trực tiếp nhằm từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện./.

Tin : Thanh Nghĩa+ Ảnh: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm