Xuất bản thông tin

null UBND thành phố triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

UBND thành phố triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023

Chiều ngày 09/2/2023, UBND thành phố triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023. Ông Nguyễn Văn Hon – Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc chủ trì cuộc họp.

Nhằm tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, UBND thành phố sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Quang cảnh cuộc họp

Dịp này, UBND thành phố cũng triển khai các kế hoạch về Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kiểm tra công tác cải cách hành chính; kế hoạch thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Ông Nguyễn Văn Hon – Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc nhấn mạnh, để cải cách hành chính đạt được hiệu quả thực chất cần làm tốt những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, trong đó UBND các xã, phường và thủ trưởng các ban ngành thành phố cần tập trung lãnh chỉ đạo giải quyết hồ sơ đúng hẹn, rút ngắn thời gian một số thủ tục hành chính, quan tâm chỉ đạo thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cải cách thái độ phục vụ người dân, đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Ông Nguyễn Văn Hon – Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc phát biểu

Đồng thời, từ thực tiễn tại địa phương cần xây dựng các mô hình mới về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số. Ông Nguyễn Văn Hon cũng đề ngh thủ trưởng các ban ngành, UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh, thành phố thành kế hoạch riêng của ngành, địa phương để triển khai thực hiện và quyết tâm ngay từ đầu năm. Chủ tịch UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho Phòng Nội vụ thành phố phối hợp các ngành, địa phương tổ chức lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính cho cán bộ quản lý để hệ thống lại kỹ năng giải quyết các thủ tục, hướng đến phục vụ đảm bảo sự hài lòng của người dân./.

Tin: Trúc Nguyên, Ảnh: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm