Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023

Thành phố Sa Đéc tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày xuất bản: 11 thg 3 2023 21:21

Sáng ngày 08/3/2023, UBND thành phố Sa Đéc tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 cho trên 140 học viên là thủ trưởng, phó thủ trưởng và công chức, viên chức phụ trách CCHC thuộc các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố; Hiệu trưởng và viên chức phụ trách văn phòng của các đơn vị sự nghiệp giáo dục; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và công chức phụ trách cải cách hành chính các xã, phường.

Trên 140 học viên tham gia lớp tập huấn

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong thời gian 02 ngày, trong ngày tập huấn đầu tiên các học viên sẽ được báo cáo viên đến từ Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, hướng dẫn xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, báo cáo cải cách hành chính và đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Trong ngày học thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 17/3, các học viên sẽ được tìm hiểu các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính như: Rà soát quy định thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ đạo và triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính do báo cáo viên đến từ Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp trình bày.

 Thông qua lớp tập huấn  nhằm bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước./.

Tin, ảnh: Văn Đấu

Có thể bạn quan tâm