Xuất bản thông tin

null Xã Tân Quy Tây thành phố sa đéc thực hiện mô hình ngày không chờ

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xã Tân Quy Tây thành phố sa đéc thực hiện mô hình ngày không chờ

Được sự chấp thuận của Đảng ủy về việc triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính năm 2023 UBND xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc đã xây dựng kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã thực hiện mô hình Ngày không chờ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào "Ngày thứ ba và thứ sáu không chờ” là khi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến thực hiện một số các thủ tục hành chính tại UBND xã Tân Quy Tây vào ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần, nếu đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định sẽ được cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trình ký và trả kết quả trong ngày thay vì phải mất nhiều ngày hơn theo quy định.

Các Thủ tục hành chính giải quyết ngay không để người dân chờ bao gồm các thủ tục: Đăng ký kết hôn, đăng ký lại khai sinh, cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận tình trạng hôn nhân (trường hợp sinh sống 01 nơi tại xã Tân Quy Tây), chứng thực bản sau từ bản chính, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản,…

UBND xã chỉ đạo, công chức chuyên môn, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, sắp xếp thời gian hợp lý để giải quyết các thủ tục hành chính trong ngày thứ ba và thứ sáu hàng tuần để đảm bảo thủ tục hành chính được giả quyết và trả kết quả kịp thời.

Thanh Hậu- Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm