Xuất bản thông tin

null Móc khoá tư vấn, hướng dẫn thực hiện TTHC và nộp hồ sơ trực tuyến của UBND xã Tân Khánh Đông

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Móc khoá tư vấn, hướng dẫn thực hiện TTHC và nộp hồ sơ trực tuyến của UBND xã Tân Khánh Đông

Là mô hình Cải cách hành chính được Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc phê duyệt ngày 16 tháng 3 năm 2023 tại Công văn số 254/UBND-HC. Theo đó, từ cuối năm 2022, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã Tân Khánh Đông đã thực hiện Mô hình “Công dân không viết” kết hợp với mô hình “Hướng dẫn công dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến”. Qua thời gian thực hiện đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, hầu hết Công dân đến bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính đều được hướng dẫn tạo tài khoản công dân và hướng dẫn nộp sơ trực tuyến. Sau khi thực hiện hoàn tất việc hướng dẫn, công chức chuyên môn có cung cấp tài khoản cũng như là mật khẩu của từng cá nhân để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính lần sau.Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn thì phần lớn công dân bị quên tài khoản, mật khẩu đăng nhập, cũng như các bước để nộp một hồ sơ trực tuyến. Vấn đề này đã gây mất nhiều thời gian cho lần thực hiện thủ tục tiếp theo.

Nhằm tư vấn hướng dẫn Công dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, cũng như thực hiện thành thạo các bước nộp hồ sơ trực tuyến; phấn đấu nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến, địa phương đã triển khai thực hiện Mô hình “MÓC KHOÁ TƯ VẤN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN”, với các bước thực hiện như sau:

 - Về biểu tượng của móc khoá: Hình ảnh hoa hồng.

- Nội dung: Mặt trước của móc khoá là SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG của tổ tư vấn, hướng dẫn về thủ tục hành chính; mặt sau của móc khoá là mã QR chứa nội dung về: Tên tài khoản đăng nhập, cấu trúc mật khẩu đăng nhập, các bước nộp hồ sơ trực tuyến, số điện thoại để tư vấn và hướng dẫn Công dân nộp hồ sơ trực tuyến.

- Mỗi công dân sẽ được tặng một móc khoá sau khi được hướng dẫn tạo tài khoản công dân và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa của xã để thuận tiện cho lần thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo.

 Thông qua cách làm này tin rằng Công dân sẽ được tư vấn, hướng dẫn kỹ trước khi thực hiện các thủ tục hành chính và các bước nộp hồ sơ trực tuyến; Công dân không cần đến bộ phận một cửa vẫn có thể thực hiện một số thủ tục hành chính, từ đó sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, chi phí của công dân; hướng đến xây dựng chính quyền số và Công dân số theo kế hoạch chuyển đổi số mà thành phố Sa Đéc đang thực hiện./.

HỒNG NHẠN- UBND XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG

Có thể bạn quan tâm