Xuất bản thông tin

null Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Giám sát kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố Giám sát kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Chiều ngày 08/5/2023, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố do bà Nguyễn Thị Minh Hiếu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố làm Trưởng Đoàn đã tiến hành giám sát đối với phòng Nội vụ Thành phố về kết quả thực hiện Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường; những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường và ấp, khóm trên địa bàn Thành phố.

Qua giám sát cho thấy, Phòng Nội vụ Thành phố đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường và ấp, khóm; việc sắp xếp, bố trí chức danh, số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách được các địa phương quan tâm thực hiện; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã từng bước được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lực lượng quan trọng quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, công tác bố trí các chức danh cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách chưa đảm bảo đủ số lượng theo quy định; một số xã, phường loại 3 hiện đang gặp khó khăn trong việc bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách và hưởng chế độ kiêm nhiệm; việc sắp xếp kiêm nhiệm ở một vài nơi chưa phù hợp dẫn đến khi thực hiện nhiệm vụ có mặt còn chậm, chất lượng hiệu quả công việc chưa cao; công tác tuyển dụng công chức có lúc chưa kịp thời; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa được hưởng chế độ ốm đau, thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc  ….

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi giám sát, Trưởng Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo đầy đủ, cụ thể về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường; những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường và ấp, khóm trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua. Ngoài ra, Trưởng Đoàn đề nghị Phòng Nội vụ Thành phố tiếp tục tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc triển khai, quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, Tỉnh về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường và ấp, khóm; tăng cường công tác tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc thực hiện chức danh số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường và người hoạt động không chuyên trách; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã, phường, ấp, khóm; khẩn trương tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố sớm tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã, đồng thời thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc xã, phường thực hiện việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách xã, phường đảm bảo đủ số lượng theo quy định….

Trước đó, Đoàn cũng đã đến khảo sát ở tại Ủy ban nhân dân Phường 2, Ủy ban nhân dân Phường 3 và Ủy ban nhân dân xã Tân Quy Tây./.

Vinh Trung

Có thể bạn quan tâm