Xuất bản thông tin

null UBND thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS của Thành phố năm 2022 và sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2023

Chi tiết bài viết SD_TINTUC

UBND thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS của Thành phố năm 2022 và sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2023

Sáng ngày 24/5/2023, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị phân tích và đánh giá chỉ số PAR Index, Chỉ số SIPAS của Thành phố năm 2022 và sơ kết đánh giá công tác cải cách hành chính từ đầu năm đến nay. Ông Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Nhằm kịp thời đánh giá kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính đầu năm 2023 và đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2022. Qua đó, tập trung đánh giá những kết quả đạt được những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính; phương hướng thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2023 cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: Một là, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các xã phường cần rà soát lại nhiệm vụ của đơn vị, địa phương còn thiếu, còn hạn chế để có giải pháp khắc phục triệt để; Hai là, triển khai thực hiện công tác CCHC đảm bảo phương châm ba đúng “đúng quy định, đúng thẩm quyền và đúng thời gian”; Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Ông Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Dịp này, UBND Thành phố đã công bố Quyết định Chỉ số cải cách hành chính của các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường năm 2022, bên cạnh đó cũng đã khen thưởng 05 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Hon - Phó Bí thư Thành ủy/ Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc trao giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng thời, từ thực tiễn tại địa phương Ông Nguyễn Văn Hon cũng đề ngh thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố và Chủ tịch UBND các xã phường chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với từng chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách với quyết tâm đạt kết quả, thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính./.

                         Hồng Nhung, Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm