Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sa Đéc: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính thành phố do Ông Nguyễn Văn Mai – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy/ Trưởng phòng Nội vthành phố làm Trưởng đoàn cùng các thành viên là đại diện các ngành thành phố tiến hành kiểm tra tại 07 đơn vị xã, phường và 5 phòng ban chuyên môn trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

 Đoàn đã kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC; kiểm soát các thủ tục hành chính; kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính liên thông; niêm yết công khai thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền; công tác bàn giao hồ sơ công việc 2019 vào kho lưu trữ thành phố đối với các phòng ban chuyên môn và lưu trữ cơ quan đối với các xã phường. Công tác lập hồ sơ công việc 6 tháng đầu năm 2020; việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lí công việc, công tác đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của mỗi đơn vị,...

 

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong công tác cài cách hành chính thời gian qua. Đồng thời, lưu ý các đơn vị cần chú trọng hơn nữa trong công tác xây dựng, ban hành các kế hoạch CCHC bám sát theo các nội dung kế hoạch của Thành Phố đã đề ra, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, báo cáo về Thành phố đúng tiến độ. Theo dõi niêm yết các thủ tục hành chính mới để người dân tiện theo dõi, có phương án bàn giao công việc khi công chức đi công tác hoặc học các lớp Chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức phong phú hơn nhằm nâng cao tỉ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, mỗi đơn vị cần đổi mới công tác CCHC thông qua những mô hình mới, cách làm hay trong thời gian tới./.

                                                            Phòng Nội vụ

Có thể bạn quan tâm