Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Triển khai nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc: Triển khai nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 26/3/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Sa Đéc tổ chức tập huấn triển khai nghiệp vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021, có gần 70 đại biểu tham dự là cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Buổi tập huấn do bà Liêu Ngọc Hằng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc chủ trì.

Quang cảnh buổi tập huấn

Bà Liêu Ngọc Hằng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc triển khai các nội dung về công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tại buổi tập huấn, bà Liêu Ngọc Hằng đã triển khai các nội dung: Các văn bản có liên quan về công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021; hướng dẫn nghiệp vụ phiếu điều tra thu thập thông tin về điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm xử lý thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Trang điều tra cơ sở hành chính http://hc2021.moha.gov.vn.

Qua buổi tập huấn này, giúp cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Sa Đéc nắm vững nghiệp vụ, điền thông tin đầy đủ, chính xác vào phần mềm xử lý thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, đăng nhập theo tài khoản và mật khẩu được cấp cho mỗi cơ quan, đơn vị.

Thời gian tiến hành thu thập thông tin thực hiện từ ngày 01/3/2021 đến hết ngày 15/4/2021./.

                                                            Thế Vũ, phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm