Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc.

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc: Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho viên chức của các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc.

Ngày 15, 16 tháng 4 năm 2021, Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc; Trung tâm Tin học thành phố Sa Đéc phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), có gần 100 viên chức của đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc là Hiệu trưởng, hiệu phó và văn thư của các Trường Trung học cơ sở; Tiểu học; Mẫu giáo; Mầm non tham dự.

Tại Hội nghị tập huấn, các viên chức được phổ biến các kiến thức về chữ ký số và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (idesk); thực hành và giải đáp một số thắc mắc về cấu hình hệ thống của phần mềm; ký số tài liệu pdf; xác thực chữ ký trên tài liệu pdf,…

Quang cảnh hội nghị tập huấn phần mềm iDesk

Qua buổi tập huấn, nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan.

 Thế Vũ-Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc

Có thể bạn quan tâm