Xuất bản thông tin

null Phòng Tư pháp kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2021

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phòng Tư pháp kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2021

Nhằm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc kiểm tra kết quả triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2021 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021; từ ngày 31 tháng 5 đến 04 tháng 6 năm 2021, Phòng Tư pháp tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở đối với 9 xã, phường.  

Từ đầu năm đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực, địa phương đều ban hành và triển khai đầy đủ các kế hoạch có liên quan đến công tác tư pháp. Trong đó, hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 57 vụ việc (giảm 19 vụ so với cùng kỳ năm 2020), đưa ra hoà giải 57 vụ việc; hoà giải thành 49 vụ việc - đạt tỷ lệ 85,96%; không thành 8 vụ việc. Công tác tuyên truyền trực tiếp 95 cuộc với 4.187 lượt người dân tham dự; cấp phát trên 15.200 tài liệu pháp luật cho người dân địa phương.

 

Buổi kiểm tra tại UBND xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc

Ngoài ra, các xã, phường củng cố xong lực lượng Hòa giải viên gồm 177 (123 Nam, 54 nữ) và Tuyên truyền viên pháp luật có  113 người (85 nam, 28 nữ) trên tổng số 37 khóm, ấp trên địa bàn Thành phố.

Qua kiểm tra đã góp ý các địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa đối với công tác này và hướng dẫn việc ghi chép, quản lý hồ sơ, trình tự thủ tục chi bồi dưỡng đảm bảo kịp thời, đúng quy định./.

Hồ Quang Lớn – Phòng Tư pháp Thành phố

Có thể bạn quan tâm