Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ điện tử trên môi trường mạng cho các xã, phường

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ điện tử trên môi trường mạng cho các xã, phường

Trong 2 tuần đầu tháng 6 năm 2021, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với phòng Nội vụ thành phố, tổ chức hướng dẫn việc xây dựng hồ sơ điện tử trên môi trường mạng cho từng cán bộ, công chức tại các xã, phường và các phòng, ban chuyên môn Thành phố nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí hiện đại hóa nền hành chính trên địa bàn Thành phố.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin và các chuyên viên, viên chức của phòng Nội vụ thành phố đã đến xã, phường, phòng, ban thành phố để hướng dẫn các thao tác sử dụng phần mềm iDesk, cách tạo lập hồ sơ điện tử, ký số trên phần mềm theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Đồng thời hướng dẫn các địa phương, đơn vị một số kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng các phần mềm trên môi trường mạng./.

           Nguyễn Thanh Hiền – Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố

Có thể bạn quan tâm