Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc: Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Chi tiết bài viết SD_CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành phố Sa Đéc: Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, sau đợt giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tiếp tục kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính tại tất cả các đơn vị còn lại theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 27/11/2020 của UBND thành phố Sa Đéc về việc kiểm tra việc chấp hành giờ làm việc hành chính.

Đến nay, Tổ công tác đã hoàn tất việc kiểm tra tại 08/08 đơn vị trên địa bàn thành phố. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc chấp hành quy định về giờ làm việc hành chính; việc không uống rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc ban hành và thực hiện quy chế văn hóa công sở; việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và cá nhân; công tác tiếp công dân tại các đơn vị.

(Quang cảnh Tổ công tác tiến hành kiểm tra tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp – TP. Sa Đéc)

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đều thực hiện khá tốt các quy định về giờ làm việc hành chính; không có trường hợp sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính và buổi trưa các ngày làm việc; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững tạo nền tảng thực hiện công sở có văn hóa, nhất là tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, các công chức tiếp xúc giải quyết công việc trực tiếp với công dân. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, có đơn vị niêm yết chưa đầy đủ Bộ thủ tục hành chính (trong lĩnh vực Nội vụ), chưa ban hành quyết định phân công công chức phụ trách công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, Tổ kiểm tra cũng thông tin thêm đến các đơn vị: Hiện nay, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND-HC ngày 28/10/2021 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Tổ kiểm tra đề nghị Thủ trưởng đơn vị quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Quy tắc này đến từng công chức, viên chức; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy tắc này; đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc này vào hoạt động đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm./.

Nguyễn Tấn Lộc - Thanh tra viên Thanh tra thành phố Sa Đéc.

Có thể bạn quan tâm