Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Trang chủ SD_NGHI QUYET HDND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SA ĐÉC KHÓA XI - KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

STT

Nội dung

File tải

1

Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường Phạm Hữu Lầu nối dài đoạn từ rạch Bà Nhị đến đường Vành đai Tây Bắc

Tải về

2

Nghị quyết về việc phê chuẩn sử dụng kết dư ngân sách thành phố năm 2018 để thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2019 

Tải về

Có thể bạn quan tâm