Chữ chạy

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Untitled Bài viết hiển thị trực tiếp

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1.

Tên dự án: Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế  Đông Giang

Mục tiêu hoạt động: 

- Đầu tư kinh doanh khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp nông nghiệp công nghệ cao về hoa, cây ăn trái.
- Kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trọng điểm, kết nối vào các tuyến du lịch chung của tỉnh Đồng Tháp nhằm phát triển du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư:

- Đầu tư theo định hướng phát triển của Thành phố Sa Đéc là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng Quốc tế cồn Đông Giang.

- Khu biểu diễn, trưng bày sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch.

Địa điểmấp Đông Giang (cồn Đông Giang), xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc

Diện tích: khoảng 579,83 ha

Hiện trạng sử dụng đất: 

Đất dân: 144,2 ha

Đất công: 166,08 ha (rải rác)

Đất mặt nước và đất giao thông: 269,55 ha.

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo Luật Đầu tư

2.

Tên dự án: Khu đô thị du lịch sông Tiền

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trọng điểm, kết nối vào các tuyến du lịch chung của tỉnh Đồng Tháp

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Do nhà đầu tư đề xuất theo định hướng phát triển của Thành phố Sa Đéc

Địa điểm: phường 3, phường 4, một phần phường Tân Quy Đông, thành phố

Diện tích: khoảng 172 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

3.

Tên dự án: Khu đô thị dịch vụ du lịch vui chơi giải trí Tân Lợi

Mục tiêu hoạt động: Hình thành Khu du lịch, vui chơi giải trí kết hợp nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao về hoa kiểng,…

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Do nhà đầu tư đề xuất theo định hướng phát triển của Thành phố Sa Đéc

Địa điểm: ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây, thành phố Sa Đéc

Diện tích: 66 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, ĐÔ THỊ (12 dự án)

1.

Tên dự án: Khu đô thị Vĩnh Phước

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm: phường 1, phường An Hòa

Diện tích: 25 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

2.

Tên dự án: Khu đô thị Tân Thuận

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  phường An Hòa

Diện tích: 17 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

3.

Tên dự án: Khu đô thị Tân An

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  phường An Hòa

Diện tích: 27 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

4.

Tên dự án: Khu đô thị Tân Hoà

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 25%-30%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  phường An Hòa

Diện tích: 14 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

5.

Tên dự án: Khu đô thị Phú Thành

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 25%-30%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  xã Tân Phú Đông

Diện tích: 50 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

6.

Tên dự án: Khu đô thị Phú Hoà

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 25%-30%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  xã Tân Phú Đông

Diện tích: 63 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lýUBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

7.

Tên dự án: Khu đô thị và Khu liên hợp thể dục thể thao

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu đô thị kết hợp khu thể dục thể thao thành phố Sa Đéc

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Khu đô thị khoảng 75%; Khu thể thao khoảng 25%.

Địa điểm:  phường An Hòa

Diện tích: 150 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tưĐấu thầu dự án có sử dụng đất

8.

Tên dự án: Khu đô thị Phú Long

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư:

Đất ở chiếm khoảng 25%-30%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  xã Tân Phú Đông

Diện tích: 40 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

9.

Tên dự án: Khu đô thị Vành Đai Tây Bắc

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  xã Tân Quy Tây

Diện tích: 158 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

10.

Tên dự án: Khu đô thị Tân Huề

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư:

Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  phường Tân Quy Đông

Diện tích: 204 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

11.

Tên dự án: Khu đô thị Khu trung tâm hành chính xã Tân Khánh Đông

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  xã Tân Khánh Đông

Diện tích: 89 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

12.

Tên dự án: Khu đô thị Đông Huề

Mục tiêu hoạt động: Hình thành khu dân cư, thương mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển đời sống vật chất, tinh thần của người dân cũng như nhu cầu đất ở cho người dân

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: Đất ở chiếm khoảng 30%-40%, đất TM-DV chiếm 5%-10%, còn lại là đất công viên cây xanh, đường nội bộ…

Địa điểm:  xã Tân Khánh Đông

Diện tích: 177 ha

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đấu thầu dự án có sử dụng đất

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

1.

Tên dự án: Trường Mầm non Phường 2B

Mục tiêu hoạt động: Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: 450 học sinh / 15 nhóm, lớp

Địa điểm phường 2, thành phố Sa Đéc

Diện tích: khoảng 6.000 m2

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo Luật đầu tư

2.

Tên dự án: Trường Mầm non Tân Quy Đông

Mục tiêu hoạt động: Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: 450 học sinh / 15 nhóm, lớp

Địa điểm phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc

Diện tích: khoảng 6.000 m2

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo Luật đầu tư

3.

Tên dự án: Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thành phố Sa Đéc

Mục tiêu hoạt động: Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục phổ thông

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư: 1.050 học sinh / 30 lớp

Địa điểm xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc

Diện tích: khoảng 10.500 m2

Hiện trạng sử dụng đất: Đất chưa bồi thường giải phóng mặt bằng

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo Luật đầu tư

4.

Tên dự án: Trường Mầm non xã Tân Phú Đông

Mục tiêu hoạt động: Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ giáo dục mầm non

Quy mô,công suất, nội dung đầu tư:

300 học sinh/12 nhóm, lớp

Địa điểm xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc

Diện tích: 4.649,79 m2

Hiện trạng sử dụng đất: Đất do Nhà nước quản lý

Cơ quan đề xuất và quản lý: UBND TP.Sa Đéc (0277.3861602)

Hình thức đầu tư: Đầu tư theo Luật đầu tư

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Sa Đéc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Banner đường dây nóng

Banner làng hoa

Banner lịch tiếp bí thư

Banner lịch làm việc của UBND

Banner VBDH

Banner VBQPPL

Banner VPDT

Banner DBEMAIL

Banner hộp thư

Banner tra cứu

Banner GQKN

Banner QLCV

Banner TB

Banner công khai ngân sách

Banner xuất khẩu lao động

Danh mục chính Menu

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner phản hồi báo chí

banner bài hát sa đéc

Banner liên kết website