Thành phố Sa Đéc

Là đô thị loại II của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 59,5km2, dân số 202.000 người (bao gồm dân số quy đổi), có 09 xã- phường, địa hình bằng phẳng và thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Về mặt giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thuỷ.

Xem chi tiết »

Thành phố Sa Đéc

Là đô thị loại II của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 59,5km2, dân số 202.000 người (bao gồm dân số quy đổi), có 09 xã- phường, địa hình bằng phẳng và thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Về mặt giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thuỷ.

Xem chi tiết »

Thành phố Sa Đéc

Là đô thị loại II của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 59,5km2, dân số 202.000 người (bao gồm dân số quy đổi), có 09 xã- phường, địa hình bằng phẳng và thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Về mặt giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thuỷ.

Xem chi tiết »

Thành phố Sa Đéc

Là đô thị loại II của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 59,5km2, dân số 202.000 người (bao gồm dân số quy đổi), có 09 xã- phường, địa hình bằng phẳng và thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Về mặt giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thuỷ.

Xem chi tiết »

Thành phố Sa Đéc

Là đô thị loại II của tỉnh Đồng Tháp, diện tích tự nhiên 59,5km2, dân số 202.000 người (bao gồm dân số quy đổi), có 09 xã- phường, địa hình bằng phẳng và thấp, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Về mặt giao thông thuận lợi cả đường bộ lẫn đường thuỷ.

Xem chi tiết »

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng HĐND và UBND thành phố Sa Đéc
Trưởng Ban biên tập: Lăng Minh Nhựt
- Phó chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc
Trụ sở: Số 530A, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 02773.863249
Fax: 02773.861314
tpsadec@dongthap.gov.vn

Liên kết chia sẻ:

Ý kiến đóng góp: