Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 989/VPUBND-HC 20/03/2023 Góp ý tỷ lệ thu hồi vốn để quay vòng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất tại cộng đồng thuộc Chương trình MTQGGN bền vững giai đoạn 2021-2025
2 56/UBND-VX 20/03/2023 V/v tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023
3 57/UBND-VX 20/03/2023 V/v báo cáo số lượng học sinh thực tế đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố của năm học 2022-2023
4 981/VPUBND-HC 20/03/2023 V/v góp ý dự thảo biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
5 985/VPUBND-HC 20/03/2023 V/v cắt cây xà cừ và hàng cây dầu khu TTHC xã Tân Quy Tây
6 988/VPUBND-HC 20/03/2023 V/v đề xuất hỗ trợ dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời lắp đặt tại bờ kè sông Tiền trên địa bàn Phường 4
7 980/VPUBND-HC 20/03/2023 Đề xuất cho ý kiến về hồ sơ xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ tốt nghiệp trung cấp nghề về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể; hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới
8 983/VPUBND-HC 20/03/2023 V/v báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh định kỳ hằng quý
9 992/VPUBND-HC 20/03/2023 V/v chủ động và sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết ngay từ các tháng đầu năm 2023
10 984/VP.UBND-HC 20/03/2023 V/v góp vốn bằng QSD đất để thực hiện dự án Khu dân cư số 1, khóm Tân Bình, phường An Hoà, thành phố Sa Đéc
11 986/VP.UBND-HC 20/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 235/QĐ-UBND-HC ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp
12 977/VP.UBND-HC 17/03/2023 V/v thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm, nhà yến toàn Tỉnh (thời điểm thống kê số liệu 01/04/2023)
13 71/BC-UBND 20/03/2023 Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quý 1 năm 2023 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
14 979/VPUBND-HC 18/03/2023 V/v cho ý kiến đối với Công văn số 56/PTP ngày 15/3/2023 của Phòng Tư pháp Thành phố
15 265/UBND-HC 18/03/2023 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn kiến thức nhập liệu nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp
16 70/BC-UBND 17/03/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 năm 2023
17 987/VPUBND-HC 20/03/2023 V/v đầu tư đường dân sinh tại khu vực cặp đất Chùa Hoài Tây của người dân trên địa bàn phường 4
18 84/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2021 - 2025
19 943/VPUBND-HC 17/03/2023 V/v triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025”
20 942/VPUBND-HC 17/03/2023 V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ