Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1632/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và hoạt động kiểm soát bệnh tật; Kế hoạch hoạt động về phòng, chống lao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023
2 1629/VP.UBND-HC 09/05/2023 V/v thẩm định phê duyệt Kế hoạch cấp nước an toàn hệ thống cấp nước trên địa bàn thành phố Sa Đéc của Công ty Cấp nước và MTĐT Đồng Tháp.
3 1628/VP.UBND-HC 09/05/2023 Góp ý dự thảo Đề án phát triển ngành Thương mại tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
4 1635/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình công tác tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5 457/UBND-HC 09/05/2023 V/v góp ý dự thảo văn bản
6 453/UBND-HC 09/05/2023 V/v thực hiện các nội dung có liên quan tại Văn bản số 2578/TCTTKĐA
7 30/UBND-TCCB 09/05/2023 V/v đăng ký danh sách công chức tham dự lớp tập huấn công tác soạn thảo văn bản
8 458/UBND-HC 09/05/2023 V/v rà soát, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật triển khai Đề án 06
9 455/UBND-HC 09/05/2023 V/v chỉ đạo, chấn chỉnh thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023
10 1641/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v nâng cao trách nhiệm thực hiện pháp luật về lao động và bảo hiểm xã hội
11 459/UBND-HC 09/05/2023 V/v triển khai thực hiện 19 Nghị quyết đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và rà soát văn bản, TTHC có yêu cầu giấy tờ cư trú
12 1639/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v chuẩn bị tham luận phục vụ Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 Quý I/2023
13 45/UBND-XDCB 09/05/2023 V/v chủ trương đầu tư công trình Cứng hoá ô bao số 31-giai đoạn 1, thuộc xã Tân Khánh Đông
14 46/UBND-XDCB 09/05/2023 V/v chủ trương bổ sung khối lượng thi công xây dựng Gói thầu số 01 - Xây dựng mới Trường Tiểu học Phú Long, san mặt bằng, tường chắn cát thuộc dự án Trường Tiểu học Phú Long
15 138/KH-UBND 09/05/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2021 - 2025
16 1645/VPUBND-HC 09/05/2023 V/v thông tin tình hình sản xuất nông nghiệp (từ ngày 01/5/2023 đến ngày 07/5/2023)
17 1643/VPUBND-HC 09/05/2023 Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thảo và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
18 72/QĐ-UBND-XDCB 09/05/2023 Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Vỉa hè đường số 4 KCN C lề trái (đoạn từ ĐT 844 – Nhà máy nước)
19 73 /QĐ-UBND-XDCB 09/05/2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hệ thống đèn trang trí Giỏ hoa kỷ lục
20 74/QĐ-UBND-XDCB 09/05/2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hệ thống đèn led trang trí cổng vòm trái tim khu 1,2ha công viên Sa Đéc