Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1743/VP.UBND-HC 17/05/2023 V/v khẩn trương tổng hợp văn bản gửi Đoàn Giám sát 955
2 1749/VPUBND-HC 17/05/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học giai đoạn 2016-2020
3 1747/VPUBND-HC 17/05/2023 V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
4 1746/VPUBND-HC 17/05/2023 V/v đề xuất giải quyết việc xin hỗ trợ thực hiện điều tra thu nhập, minh chứng tiêu chí số 10 trong thực hiện xã nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Khánh Đông năm 2023
5 1750/VPUBND-HC 17/05/2023 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1748/VP.UBND-HC 17/05/2023 V/v khẩn trương thực hiện hồ sơ huyện nông thôn mới và thực hiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới
7 1745/VP.UBND-HC 17/05/2023 V/v tham mưu những vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp phát triển tại địa phương
8 496/UBND-HC 17/05/2023 V/v tuyên truyền, tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Sa Đéc năm 2023
9 1716/VPUBND-HC 16/05/2023 V/v tham gia lớp cập nhật kiến thức đối ngoại dành cho Cụm thi đua số 2 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang
10 1729/VPUBND-HC 16/05/2023 /v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2023
11 1737/VPUBND-HC 16/05/2023 V/v đối chiếu số liệu thu phạt VPHC tháng 04/2023
12 1742/VPUBND-HC 16/05/2023 V/vtriển khai Kế hoạchthực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giaiđoạn 2021 -2030, tầm nhìnđến năm 2045 trênđịa bàn tỉnhĐồng Tháp
13 488/UBND-HC 16/05/2023 V/v góp ý văn bản dự thảo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật
14 492/UBND 16/05/2023 V/v lấy ý kiến dự thảo quy định chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học
15 39/QĐ-UBND-TL 16/05/2023 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
16 37/QĐ-UBND-TĐKT 16/05/2023 Quyết định khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023
17 177/QĐ-UBND-TCCB 16/05/2023 Quyết định xếp lương đối với bà Phạm Thị Diễm Mi
18 1740/VPUBND-HC 16/05/2023 V/v phân khai nguồn kinh phí đầu tư phát triển cây xanh, chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2023
19 1719/VPUBND-HC 16/05/2023 /v điều chỉnh mật độ xây dựng để xây dựng mới nhà Bưu điện Thành phố
20 1718/VPUBND-HC 16/05/2023 V/v đầu tư hệ thống nước sạch