Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1578/VPUBND-HC 04/05/2023 V/v triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023
2 90/UBND-VX 04/05/2023 V/v đôn đốc, nhắc nhở trong việc thực hiện vận động lao động tham dự các phiên giao dịch việc làm và phỏng vấn đi làm việc ở nước ngoài và công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
3 111/BC-UBND 04/05/2023 Báo cáo rà soát thực hiện Luật hoạt động Chữ Thập đỏ
4 1576/VPUBND-HC 04/05/2023 V/v kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tổ chức hội nghị/hội thảo/đào tạo bán hàng đa cấp
5 1577/VPUBND-HC 04/05/2023 V/v đề xuất xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 21/11//2022 của UBND Tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6 1572/VPUBND-HC 04/05/2023 V/v rà soát nội dung không phù hợp trên website của cơ quan nhà nước
7 1573/VPUBND-HC 04/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 25/4/2023 của UBND Tỉnh
8 1575/VPUBND-HC 04/05/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND Tỉnh
9 68/QĐ-UBND-XDCB 04/05/2023 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình rang trí đèn LED mỹ thuật 02 vòng xoay Nguyễn Cư Trinh và Phan Văn Út
10 67/QĐ-UBND-XDCB 04/05/2023 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình rang trí đèn led mỹ thuật 02 vòng xoay Nguyễn Sinh Sắc – rần Hưng Đạo; Nguyễn ất hành – Lý hường Kiệt
11 69/QĐ-UBND-XDCB 04/05/2023 Quyết định Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình rang trí đèn LED mỹ thuật đường Nguyễn Huệ (Cầu Sắt - Cầu Cái Sơn 1)
12 30/QĐ-UBND-TĐKT 30/04/2023 Quyết định khen thưởng các tập thể đạt giải trong Hội thi Hát Quốc ca, bài ca Công đoàn trong Công nhân, viên chức, lao động thành phố Sa Đéc năm 2023
13 66/QĐ-UBND-XDCB 29/04/2023 Quyết định Phê duyệt dự án Nâng cấp Quảng trường thành phố Sa Đéc
14 29/QĐ-UBND-TĐKT 28/04/2023 Quyết định khen thưởng các đội đạt giải trong Giải thi đấu thể thao điện tử Espost - Liên quân Mobile năm 2023
15 105/BC-UBND 25/04/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện các nội dung theo Đề án 06/CP và triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công
16 1472/VPUBND-HC 25/04/2023 V/v cung cấp số liệu và xếp loại đường huyện, đường đô thị do địa phương quản lý
17 409/UBND-HC 25/04/2023 V/v ý kiến hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
18 406/UBND-HC 25/04/2023 V/v ý kiến góp ý nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2035
19 1477/VPUBND-HC 25/04/2023 V/v giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 1483/VPUBND-HC 25/04/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ