Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 192/QĐ-UBND-HC 02/06/2023 Quyết định Ban hành Quy định Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố và UBND các xã, phường
2 56/UBND-XDCB 02/06/2023 V/v chủ trương gia hạn thời gian thi công gói thầu số 01: Đường Kênh 19 tháng 5, hạng mục: nền, mặt đường, cống và cầu (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông), xây dựng tại xã Tân Khánh Đông và phường Tân Quy Đông
3 191/QĐ-UBND-HC 02/06/2023 Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu chi ngân sách Thành phố năm 2023
4 162/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch cải thiện kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Đồng Tháp năm 2023
5 1984/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v kinh phí đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và năm 2023 theo Nghị quyết số 16/2022/NQHĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
6 1997/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023
7 1993/VPUBND-HC 02/06/2023 Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp
8 1985/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp
9 1986/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v kết quả cuộc họp trao đổi về đề xuất nhân rộng thí điểm lắp đặt biển báo, phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ các công trình kè trên địa bàn tỉnh
10 1996/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v kết quả xét các đề án khuyến công địa phương năm 2023 (đợt 1)
11 1989/VPUBND-HC 02/06/2023 Rà soát hiện trạng cấp nước và cam kết lộ trình thực hiện chuyển đổi khai thác từ nước ngầm sang nước mặt
12 2003/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v đề xuất phương án khắc phục sạt lở rạch Ông Hộ, xã Tân Quy Tây
13 1987/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v rà soát danh mục các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2026-2030
14 1999/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v cung cấp thông tin về hoa cắt cành, lá trang trí và măng tây xuất khẩu sang New Zealand
15 1988/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 đối với Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 21/3/2023 của UBND Tỉnh
16 2000/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023
17 2006/VPUBND-HC 02/06/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của Ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
18 2002/VPUBND-HC 02/06/2023 Góp ý dự thảo Quyết định quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Khóm đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
19 2001/VP.UBND-HC 02/06/2023 V/v góp ý dự thảo đề cương, dự toán nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
20 1982/VP.UBND-HC 02/06/2023 V/v tham mưu cho ý kiến dự thảo Quyết định quy định mức miễn tiền thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa