Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1391/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2023
2 1393/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư Ban cán sự đảng UBND Tỉnh tại Hội nghị Sơ kết Công tác dân vận các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
3 1390/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v đề xuất bổ sung biên chế giáo viên năm học 2023-2024
4 1392/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
5 1394/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội
6 1384/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu năm 2019 tại UBND thành phố Sa Đéc
7 1386/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 5) và phân khai nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ)
8 1381/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v kinh phí thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
9 1389/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v trích 3% trên số tiền thu từ nền nhà trả chậm đã nộp về ngân sách Tỉnh theo Chương trình vay vốn cụm, tuyến dân cư cho Thành phố
10 1395/VPUBND-HC 19/04/2023 V/v Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp
11 1385/VP.UBND-HC 19/04/2023 V/v tham mưu di dời các lồng, bè nuôi thủy sản không đúng với quy hoạch được duyệt
12 25/QĐ-UBND-TL 19/04/2023 Quyết định thành lập Tổ Công tác đối thoại chính sách giảm nghèo trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2022-2025
13 393/UBND-HC 19/04/2023 V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tại nơi cư trú
14 101/BC-UBND 18/04/2023 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2023
15 115/QĐ-UBND-HC 18/04/2023 Quyết định thanh lý các bộ đèn Sodium, đèn LED, khung sắt Thác hoa kỷ lục, các khung trụ sắt trang trí và các mô hình trang trí bằng sắt
16 1378/VPUBND-HC 18/04/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 1379/VPUBND-HC 18/04/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SYT ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
18 77/UBND-VX 18/04/2023 V/v triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em năm 2023
19 75/UBND-VX 18/04/2023 V/v chấp thuận đưa người tâm thần đi điều trị bệnh
20 1372/VPUBND-HC 18/04/2023 V/v cử nhân sự tham gia vào Ban Chỉ đạo kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Đồng Tháp