Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1272/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới năm 2023
2 352/UBND-HC 07/04/2023 V/v góp ý về dự thảo Quyết định kiện toàn Hội đồng Giáo dục và Phát triển nhân lực Tỉnh
3 1259/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v báo cáo một số nội dung theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 112/UBND-ĐTXD ngày 23/3/2023
4 1258/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh về hoạt động của các bến thuỷ nội địa có bãi chứa cát, sỏi
5 1270/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v chấn chỉnh công tác quản lý, công bố (cấp phép) hoạt động bến khách ngang sông
6 239/UBND-KT 07/04/2023 V/v góp ý dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh
7 1257/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v thực hiện thông báo số 139/TBVPUBND ngày 04/4/2023
8 89/VPUBND-TCD 07/04/2023 V/v giải quyết đơn của bà Phùng Bữu Ngọc
9 1261/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v phối hợp thực hiện thẩm định vị trí xây dựng trạm BTS
10 1264 /VPUBND-HC 07/04/2023 V/v thực hiện Quyết định số 264/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
11 1256/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v triển khai tuyên truyền thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2022 - 2025
12 1268/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v báo cáo đánh giá định kỳ kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
13 1260/VPUBND-HC 07/04/2023 V/v gửi Báo cáo số 375-BC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
14 1266/VP.UBND-HC 07/04/2023 V/v giải quyết phần diện tích đất bị lấn chiếm của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp.
15 1269/VP.UBND-HC 07/04/2023 V/v Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời các vướng mắc trong thực hiện 03 Chương trình MTQG.
16 86/VPUBND-TCD 06/04/2023 V/v giải quyết đơn bà Nguyễn Hoàng Bảo Vy
17 1234/VPUBND-HC 06/04/2023 V/v tham dự Hội nghị chuyên đề du lịch năm 2023 Chủ đề: “Kinh tế xanh – Nâng tầm phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp”
18 1224/VPUBND-HC 06/04/2023 V/v Kế hoạch tổ chức Hội thi Ẩm thực Chủ đề: “Tinh hoa món ngon Xoài Cao Lãnh”.
19 1226/VPUBND-HC 06/04/2023 V/v định hướng khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện các giải pháp thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố
20 1225/VPUBND-HC 06/04/2023 Rà soát, cung cấp danh mục các dự án nhà ở phục vụ lập điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp năm 2023