Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 516/UBND-HC 22/05/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
2 1782/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v hỗ trợ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam khảo sát thực trạng phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
3 1790/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
4 1788/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v chúc thọ và tặng quà người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/06
5 96/UBND-VX 22/05/2023 V/v góp ý dự thảo Công văn tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn Tỉnh
6 87/QĐ-UBND-XDCB 22/05/2023 Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trụ sở Phòng Tư Pháp, hạng mục: xây dựng mới
7 176/QĐ-UBND-HC 22/05/2023 Quyết định điều chuyển thiết bị trò chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể dục công cộng khu vực công viên từ Ban Quản lý công trình đô thị Thành phố sang Uỷ ban nhân dân Phường 4 quản lý, sử dụng
8 520/UBND-HC 22/05/2023 V/v cung cấp thông tin quy hoạch đối với thửa đất của ông Hồ Hoàng Kiếm
9 515/UBND-HC 22/05/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Sa Đéc
10 1787/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v triển khai Quyết định số 06/2023/QĐ-KTNN ngày 05/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước
11 1789/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v triển khai Quyết định số 04/2023/QĐ-KTNN ngày 05/5/2023 của Kiểm toán Nhà nước
12 1785/VPUBND-HC 22/05/2023 V/v đề xuất thực hiện công trình giao thông theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao thuộc xã Tân Khánh Đông
13 131/VPUBND-TCD 22/05/2023 V/v giải quyết đơn ông Nguyễn Thanh Hiền
14 354/UBND-KT 22/05/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí đối với hoạt động dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 353/UBND-KT 22/05/2023 Góp ý dự thảo Kế hoạch Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
16 1783/VP.UBND-HC 22/05/2023 Tham mưu triển khai Kế hoạch tổ chức hưởng ứng tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn Tỉnh
17 1784/VP.UBND-HC 22/05/2023 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn điện
18 88/QĐ-UBND-XDCB 22/05/2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trang trí đèn Led mỹ thuật đường Trần Thị Nhượng (ĐT848 - Trần Hưng Đạo)
19 151/KH-UBND 22/05/2023 Kế hoạch Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn thành phố Sa Đéc
20 97/UBND-VX 22/05/2023 V/v chấp thuận chủ trương tổ chức đi tham quan, du lịch hè năm học 2022-2023