null Quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Xúc tiến du lịch Xúc tiến du lịch

Quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Ngày 30/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Quyết định ban hành Quy định quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8.

Quy định gồm 3 chương, 14 điều. Trong đó, quy định tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh, trừ các trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn, nghĩa vụ đối với từng loại hình dịch vụ du lịch và các nội dung của quy định này.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu, điểm du lịch không được phá vỡ cảnh quan môi trường thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và quy định này.

Về điều kiện công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch: Khu du lịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017, được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh; điểm du lịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP được Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Điểm du lịch.

Nguồn: 19/2020/QĐ-UBND

Văn Khương

dongthap.gov.vn

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến, Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vnSố lượt truy cập: 22087397