null Mời chào giá cạnh tranh thực hiện thiết kế, thi công, trang trí triễn lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp

Chào giá cạnh tranh Chào giá cạnh tranh

Mời chào giá cạnh tranh thực hiện thiết kế, thi công, trang trí triễn lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp

 Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp

        Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025;

          Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh thực hiện thiết kế, thi công, trang trí triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Tên gói thầu: thực hiện thiết kế, thi công, trang trí triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra tại Quảng trường Công viên Văn Miếu phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

          - Thời gian phát hành hồ sơ chào giá cạnh tranh bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2020.

          - Hạn chót nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh vào lúc 9g00 ngày 03 tháng 10 năm 2020.

 

          Hồ sơ chào giá cạnh tranh vui lòng gửi về địa chỉ sau:

          Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

          (Phòng Tài chính – Kế hoạch)

          Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

          Điện thoại: 0277. 3853.382

          Email: taichinhkehoachdotip@gmail.com

          Thông tin chi tiết trên website: dotip.dongthap.gov.vn

          Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp rất mong nhận được chào giá của các Quý cơ quan, đơn vị.

          Trân trọng./.

File đính kèm

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn