null Quy trình thủ tục đầu tư và tóm tắt chính sách ưu đãi đầu tư

Xuc tien dau tu Chuyên mục Sổ tay đầu tư

Quy trình thủ tục đầu tư và tóm tắt chính sách ưu đãi đầu tư

Quy trình thủ tục đầu tư và tóm tắt chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 

- Quy trình thủ tục đầu tư các sự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bản tỉnh Đồng Tháp.

- Quy trình thủ tục đầu tư vào khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Số 10 Lê Thị Riêng, P. 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn