null Mời chào giá cạnh tranh thực hiện thi công, trang trí tổng thể các khu triển lãm Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020

Chào giá cạnh tranh Chào giá cạnh tranh

Mời chào giá cạnh tranh thực hiện thi công, trang trí tổng thể các khu triển lãm Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa” Đồng Tháp năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Kế hoạch Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa”  Đồng Tháp năm 2020;       

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá cạnh tranh thực hiện thi công, trang trí các khu triển lãm trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa”  Đồng Tháp năm 2020.

Tên gói thầu: thi công, trang trí tổng thể (theo thiết kế của Ban Tổ chức) các khu triển lãm trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Thương mại “Sản phẩm OCOP – Kết nối vươn xa”  Đồng Tháp năm 2020 diễn ra từ ngày 10/12/2020 đến ngày 15/12/2020 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đồng Tháp - Số 03, đường Duy Tân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, chi tiết như sau:

1. Thi công, trang trí tổng thể khu triển lãm chung về các sản phẩm OCOP của Tỉnh và Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc.

2. Thi công, trang trí tổng thể  khu Hội quán và Hợp tác xã; khu vực cổng, cảnh quan bên ngoài và nhà trung tâm.

3. Thi công, trang trí tổng thể khu triển lãm chung về các sản phẩm Khoa học và công nghệ.

4. Thi công, trang trí không gian Cà phê doanh nghiệp.

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá cạnh tranh bắt đầu từ ngày 26 tháng 11 năm 2020.

- Hạn chót nộp hồ sơ chào giá cạnh tranh vào lúc 16g00 ngày 01 tháng 12 năm 2020.

 

Hồ sơ chào giá cạnh tranh vui lòng gửi về địa chỉ sau:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

(Phòng Tài chính – Kế hoạch)

Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Điện thoại: 0277. 3853.382

Thông tin chi tiết trên website: dotip.dongthap.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp rất mong nhận được chào giá của các Quý cơ quan, đơn vị.

          Trân trọng./.

File đính kèm

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn