null Chương trình Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới

xuc tien du lich Chuyên mục Thông tin Khu, Điểm du lịch

Chương trình Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch mới

CHƯƠNG TRÌNH

- Đón tiếp đại biểu.

- Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

- Giới thiệu tổng quan về du lịch tỉnh Đồng Tháp.

- Giới thiệu các chương trình du lịch liên kết mới giữa TP.HCM đến các tỉnh/thành Đồng bằng sông Cửu Long;

- Giới thiệu sản phẩm du lịch, điểm đến mới của các tỉnh trong Cụm liên kết phía Đông;

- Giới thiệu sản phẩm du lịch, điểm đến mới của các tỉnh trong Cụm liên kết phía Tây;

- Ký kết biên bản hợp tác;

- Bế mạc, đáp từ.

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn