null Mời tham dự hội thảo ứng dụng Thương mại điện tử vào ngày 14/4/2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Mời tham dự hội thảo ứng dụng Thương mại điện tử vào ngày 14/4/2021

Thương mại điện tử luôn có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo ra bước đột phá cho các quốc gia.

 

Nhằm chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và những điều kiện cần để ứng dụng được thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Tư vấn, Đào tạo Công nghiệp và Thương mại – Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương - Bộ Công thương tổ chức hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh”.

Thời gian: Một buổi, 08 giờ 00 thứ , ngày 14 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Phòng Sen House - Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Đồng Tháp; Địa chỉ: Số 38 Điện Biên Phủ, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Phí tham dự: Miễn phí.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp kính mời các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội thảo theo mẫu kèm theo và gửi về Trung tâm trước ngày 12/4/2021, theo địa chỉ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0277. 3878.389;  Fax: 0277.3853.381; Email: tmdldt@hcm.vnn.vn

Người liên hệ: Nguyễn Thị Kim Ngọc: 0973.299.267

Email: kimngocvn1985@gmail.com

 

Tài liệu kèm theo

Bản đăng ký tham gia Sàn GD TMĐT Đồng Tháp

 

 

Nguyễn Ngọc

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn