null Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Xuc tien dau tu Chuyên mục Mời gọi đầu tư

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND-HC phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025

Theo Quyết định có 105 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (phụ lục 1)

Trong đó, gồm các lĩnh vực: Hạ tầng khu, cụm Công nghiệp 09 dự án; Đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, cụm công nghiệp 07 dự án; Nông nghiệp 05 dự án, Văn hóa, thể thao và du lịch 13 dự án; Thương mại, dịch vụ và phát triển nhà ở, đô thị 57 dự án (Trong đó, TP Cao Lãnh 13 dự án, TP Sa Đéc 12 dự án, TP Hồng Ngự 06 dự án, huyện Hồng Ngự 03 dự án, huyện Tân Hồng 1 dự án, huyện Tam Nông 02 dự án, huyện Thanh Bình 02 dự án, huyện Cao Lãnh 02 dự án, huyện Lấp Vò 05 dự án, huyện Lai Vung 04 dự án, huyện Tháp Mười 03 dự án, huyện Châu Thành 04 dự án); Giao thông vận tải 03 dự án; Giáo dục 06 dự án; Y tế 02 dự án; Môi trường 03 dự án.

Cũng theo Quyết định này có 09 lĩnh vực ưu tiên kêu gọi đầu tư (phụ lục 2)

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở,ngành và địa phương hoàn chỉnh các thông tin chi tiết, kèm theo hình ảnh vị trí minh họa, hoàn chỉnh ấn phẩm, tài liệu để tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư…

Nguồn: 491/QĐ-UBND-HC

                                             - Phòng Thông tin Thị trường -

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Khối các cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Số 10 Lê Thị Riêng, P. 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vn