null Phát động thi đua phát triển du lịch gắn với hình ảnh địa phương

Xúc tiến du lịch Tin tức

Phát động thi đua phát triển du lịch gắn với hình ảnh địa phương

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động đợt thi đua chuyên đề “Phát triển sản phẩm du lịch Đồng Tháp gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương” nhằm làm nổi bật các giá trị hình ảnh tích cực và đặc trưng của địa phương; nâng cao ý thức, tình yêu quê hương và niềm tự hào của người dân Đồng Tháp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và ngành du lịch nói riêng.

Ảnh minh hoạ

Đối tượng phát động tham gia thi đua gồm: Tập thể là các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, khu di tích, điểm tham quan du lịch, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng, cơ sở sản xuất và bàn hàng đặc sản địa phương, quà tặng du lịch, quà lưu niệm Đồng Tháp; cá nhân là công chức, viên chức và người lao động.

Thời gian triển khai thực hiện trong năm 2020.

Nội dung thi đua gồm: Đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch gắn với tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng thương hiệu du lịch; thi đua hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, nâng cao hình ảnh địa phương và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân v.v..

Nguyễn Toàn

dongthap.gov.vn

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến, Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vnSố lượt truy cập: 22087397