null Triển khai chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Xúc tiến đầu tư Tin tức

Triển khai chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) làm đầu mối phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) triển khai chương trình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nhân, doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
và ông Phạm Duy Hiếu - Phó Chủ tịch Quỹ SVF (áo trắng) ký kết
thoả thuận Hợp tác giai đoạn 2020 - 2025 vào đầu tháng 02/2020. Ảnh tư liệu.

Trên cơ sở các nội dung, chương trình hoạt động, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp chủ động đề xuất, phối hợp với SVF, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp triển khai các hoạt động nhằm phát triển phong trào khởi nghiệp, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp tỉnh nghiên cứu, chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động của chương trình theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.

Vai trò và trách nhiệm của SVF trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2025 bao gồm:

SVF chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp tỉnh tham mưu, đề xuất và chịu trách nhiệm quản lý tập trung công tác triển khai các hoạt động của chương trình; đưa ra các tư vấn chuyên môn về quy hoạch về chiến lược phát triển, quy hoạch về các chương trình, đo lường chất lượng chương trình, đề xuất các phương thức triển khai cho các nội dung hợp tác nêu trên liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương.

SVF sẽ đề xuất các giải pháp thực thi chiến lược liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương trong giai đoạn 2020 - 2025 theo khung chương trình được thống nhất với Uỷ ban nhân dân tỉnh hằng năm; đề xuất phương án phối hợp triển khai và kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với chủ trương đã đề ra.

SVF còn tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn về quy hoạch chiến lược phát triển, quy hoạch các chương trình, đo lường chất lượng chương trình, đề xuất các phương thức triển khai cho các nội dung hợp tác nêu trên liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương v.v..

Nguồn:79/UBND-ĐN

Nguyệt Ánh

dongthap.gov.vn

Thanh tra

Đơn vị chủ quản: Trung tâm Xúc tiến, Thương mại Du lịch và Đầu tư Đồng Tháp
Trưởng ban biên tập: Võ Tiến Thành
Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Văn Biểu, phường Mỹ Phú, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3.853.382 - Fax: 0277.3.853.381 – Email: tmdldt@dongthap.gov.vnSố lượt truy cập: 22087397