null CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

Phát ngôn và cung cấp thông tin Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Đỗ Văn Tú

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Số điện thoại: 0918.611.727

2. THANH TRA THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Phạm Văn Cọp

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0919.191.394

3. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Yến

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0919.666.504

4. PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ        

Họ và tên: Dương Phú Xuân

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0918.663.900

5. PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Trần Thuỵ Ngọc Diễm

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0985.776.997

6. PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Nguyễn Văn Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0919.466.323

7. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Lê Phú Lộc

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0919.208.707

8. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Nguyễn Văn Hậu

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0834.617.666

9. PHÒNG TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Lê Hữu Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0918.35.15.45

10. PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Lê Việt Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại:

11. PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Trang Văn Hận

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0837.997.300

12. PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Trần Văn Hướng

Chức vụ: Trưởng phòng

Số điện thoại: 0913.607.297

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...