null UBND CÁC XÃ PHƯỜNG

Phát ngôn và cung cấp thông tin Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

UBND CÁC XÃ PHƯỜNG

1. UBND PHƯỜNG AN THẠNH  

Họ và tên: Huỳnh Tú Linh

Chức vụ: Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Thạnh.

Số điện thoại: 0918.313.822

2. UBND PHƯỜNG AN LẠC       

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Số điện thoại: 0913.830.973

3. UBND PHƯỜNG AN LỘC      

Họ và tên: Lê Hồng Như

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Lộc.

Số điện thoại: 0919.528.303

4. UBND PHƯỜNG AN BÌNH A  

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Bình A.

Số điện thoại: 0919.302.727

5. UBND PHƯỜNG AN BÌNH B  

Họ và tên: Dương Hoài Thanh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Bình B.

Số điện thoại: 0919.993.500

6. UBND XÃ BÌNH THẠNH

Họ và tên: Lê Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh.

Số điện thoại: 0919.167.215

7. UBND XÃ TÂN HỘI      

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hội.

Số điện thoại: 0919.517.101

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...