null Lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự

Chi tiết bài viết Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hồng Ngự

1. Xem dự thảo tại đây.

2. Thời gian công bố: Từ 01/4 đến hết ngày 30/4/2021.

3. Thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp ý kiến:

Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Hồng Ngự.

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, phường An Lộc, thành phố Hồng Ngự.

Số điện thoại: 0277.3563.233

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...