null Tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19

Ngày 24/6/2021, UB.MTTQ.VN TP. Hồng Ngự tổ chức buổi tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Theo đó, 120 triệu đồng là số tiền, được các cơ quan, đơn vi, Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố vận động, để đóng góp ủng hộ quỹ phòng chống Covid – 19 trong đợt này. Theo các cơ quan, đơn vi, Đảng ủy, UBND các xã, phường cho biết, kể từ sau khi nghe phát động ủng hộ cho quỹ, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố đã tích cực tham gia. Tính đến nay, TP. Hồng Ngự đã vận động đóng góp quỹ phòng chống dịch bệnh Covid – 19, được gần 600 triệu đồng.

Đây là việc làm rất ý nghĩa và mang tính nhân văn, số tiền đóng góp này sẽ được chuyển về UB.MTTQ.VN Tỉnh để mua vacxin và phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn Tỉnh

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362