null Tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Ngày 28/7/2021 Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp đã đến ủng hộ 10 triệu đồng và Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn ủng hộ 10 triệu đồng.

Ông Phạm Thiện Bữu, UV. BTVTU, Chủ tịch UB.MTTQVN thành phố Hồng Ngự ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các đơn vị, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 nhằm giúp Thành phố có thêm nguồn lực, trong công tác phòng, chống dịch covid -19.

Từ khi phát động đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồng Ngự đã tiếp nhận gần 01 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồng Ngự.

Quốc Tín

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362