STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 1718/BC-TCKH 11/10/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2021
2 1112/BC-TCKH 06/07/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2021
3 544/BC-TCKH 06/04/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2021
4 59/BC-TCKH 12/01/2021 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2020
5 1391/BC-TCKH 06/10/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2020
6 933/BC-TCKH 15/07/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2020
7 419/BC-TCKH 03/04/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2020
8 11/BC-TCKH 06/01/2020 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2019
9 294/BC-TCKH 02/10/2019 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2019
10 213/BC-TCKH 02/07/2019 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2019
11 75/BC-TCKH 10/04/2019 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...
Nút: app07-ctt:-1